top of page

Inwestujemy w przyszłość

Image by Iwona Castiello d'Antonio

New Tech Capital S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną od  5 września 2013 roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, to 23. spółka, która przeszła z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy. Spółka posiada portfel inwestycji, w skład którego wchodzą akcje, wierzytelności i nieruchomości. Opracowana przez nas strategia zakłada dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Elastycznie dopasowujemy swoje plany inwestycyjne do najatrakcyjniejszych projektów oferowanych przez rynek, w zależności od koniunktury panującej na rynkach finansowych i w gospodarce, z naciskiem na inwestycje w nowe technologie, w szczególności w rynki energetyki (magazynów energii) oraz urządzeń medycznych. 

Spółka jest w trakcie zawiązywania ostatecznej umowy na komremercjalizacje innowacyjnej technologii badania poziomu cukru we krwi przez wydychane powietrze. Wspólnie z Advanced Diagnostic Equipment sp zoo jesteśmy w trakcie przygotowań procedury dopuszczającej do obrotu, produkcji i sprzedaży produktu o roboczej nazwie "Diabetomat".

Image by Pawel Czerwinski

Nieruchomości

Image by Nicholas Doherty

Energia odnawialna

Image by CHUTTERSNAP

Elektromobilność

Image by berenice melis
bottom of page