top of page

Profil Spółki

New Tech Capital S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną od  5 września 2013 roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, to 23. spółka, która przeszła z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Spółka posiada portfel inwestycji, w skład którego wchodzą akcje, wierzytelności i nieruchomości. Ponadto inwestujemy w inne podmioty.

Elastycznie dopasowujemy swoje plany inwestycyjne do najatrakcyjniejszych projektów oferowanych przez rynek, w zależności od koniunktury panującej na rynkach finansowych i w gospodarce.

bottom of page