top of page
Struktura Akcjonariatu
Liczba głosów
Akcjonariat według liczby głosów
Akcjonariat według liczby akcji
Pozostali
8 769 066
55.21%
55.21 %
Marzena Łucka
450000
3.11%
3.11%
Mikołaj Dyzio (osobiście oraz z Julią Dyzio)
3 319 244
22.95 %
22.95 %
MKM Art sp. z o.o.
1 300 000
8.99 %
8.99 %
Jan Bazyl
1408255
9.74%
9.74%
bottom of page