top of page

Nieruchomość przy ul. Okrzei i Kłopotowskiego

Działka 852,5 m2 (½ działki o powierzchni 1705 m2)

 

NTC SA w 2016 roku zawarła przedwstępną umowę sprzedaży ww Nieruchomości. Cena Nieruchomości została ustalona na 15 mln zł netto przy czym na Invista SA przypada kwota netto 8,8 mln zł a na Współwłaściciela Nieruchomości przypada kwota netto 6,2 mln zł. Część ceny w wysokości łącznie 3,0 mln zł tj. po 1,5 mln zł została zapłacona Sprzedającym w formie zaliczek. Pozostała część ceny w kwocie 12 mln zł (z czego dla Invista SA przypada ok. 7.3 mln zł.) zostanie zapłacona w dniu zawarcia umowy przenoszącej, po zakończeniu prac przygotowawczych podmiotu Kupującego. 

09afa695c7c161855908fa0b97c4cc19_f301 (1).jpg
73228558073bd3c2e8eab822ed8c8ce3_f302 (1).jpg
bottom of page