top of page

Michał Gabrylewicz

Prezes Zarządu

Wykształcenie: 

Absolwent Technikum Budowy Dróg i Mostów Kołowych w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

  • 1970 r. – 1979 r. – Biuro Projektów „War-Cent” w Warszawie,

  • 1979 r. – 1979 r. – Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kanalizacyjnych w Warszawie -  samodzielne stanowisko inspektora ds. organizacji i normowania pracy ,

  • 1979 r. – 1983 r. – Biuro Projektów Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie - asystent projektanta,

  • 1983 r. – 1988 r. – Pralnia Chemiczna „Małgosia” w Warszawie -  specjalista ds. odzieży,

  • 1988 r.  – 1991 r. – Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie - dział wizowy,

  • 1991 r. – 1995 r. – kontrakt za granicą,

  • 1995 r. – 2001 r. – Widexim s.c. - Dyrektor Handlowy,

  • 2001 r. – 2013 r. – Alwid Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,

  • 2013 r. – obecnie – Alwid S.A.  - Członek Rady Nadzorczej,

  • 2014 r. – obecnie – Dom Finansowy Michał Gabrylewicz - działalność gospodarcza.

bottom of page